Podania przyjmuje i informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi


Dziekanat przyjmuje podania na studia w dniach:

 

poniedziałek - czwartek - w godz. 8.00 - 16.00

piątki zjazdowe  - w godz. 10.00 - 18.00

soboty zjazdowe - w godz. 10.00 - 17.00

niedziela - dziekanat nieczynny

 

Terminy zjazdów: 09.06.-11.06.2017r., 23.06.-25.06.2017r., 30.06-02.07.2017r.,
07.07.-09.07.2017r.,14.07-16.07.2017r., 21.07-23.07.2017r.

 

ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
tel./fax 52 559 19 87
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.wszs.tuchola.pl

 Rekrutacja internetowa:


Prosimy o wprowadzenie Państwa danych do systemu informatycznego uczelni- pod linkiem WIRTUALNY DZIEKANAT rejestrujemy się w zakładce Rekrutacja / Rejestracja.
Informacje dotyczące rekrutacji 2017/18

 

I. Zasady naboru na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo o profilu praktycznym.

1. Wymagania wstępne: O przyjęcie na studia II stopnia kierunku leśnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają ukończone studia I stopnia na kierunku leśnictwo i posiadają tytuł inżyniera. W przypadku pozostałych osób (nie posiadających dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku leśnictwo) konieczne jest potwierdzenie osiągnięcia efektów kształcenia właściwych dla kierunku leśnictwo I stopnia. Szczegółowy tryb uzyskania potwierdzenia efektów kształcenia reguluje uczelniany regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz właściwe zarządzenia rektora WSZŚ w Tucholi.

2. Absolwenci studiów II stopnia kierunku leśnictwo o profilu praktycznym po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskują tytuł zawodowy magister.

3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

4. Wymagane dokumenty:                                                                                

a. Podanie o przyjęcia na studia [formularz . pdf];

b. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczona przez Uczelnię (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu);

c. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku leśnictwo II stopnia o profilu praktycznym od lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje Dziekanat). W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów, Dziekan może odmówić dopuszczenia kandydata do dalszego studiowania;

d. Dwie fotografie legitymacyjne bez nakrycia głowy, na jasnym tle oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym wg poniższej specyfikacji:
   - format pliku JPG,
   - rozdzielczość 300 dpi,
   - wymiary w pikselach: 237x296
   - zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB
   - plik ze zdjęciem prosimy dostarczyć na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
     (nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru: np. jan_kowalski)

e. Kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez Uczelnię (oryginał dowodu osobistego należy przedstawić do wglądu);

f. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, wnoszonych przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:
   - opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł na wszystkie kierunki
   - wpisowe wynosi 200,- zł na wszystkie kierunki,
   - opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na konto WSZŚ w Tucholi:
      Konto: Bank Millenium S.A. w Warszawie
      nr 13116022020000000038802025


5. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są płatne. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczenia określa Rektor w drodze zarządzenia. 


II. Koncepcja kształcenia

Do pobrania: [plik .pdf]


III. Plan studiów

Do pobrania: [plik .pdf]


IV. Efekty kształcenia

Do pobrania: [plik .pdf]