Samorząd

Skład URSS przy WSZŚ w Tucholi

1. Przewodniczący URSS - Patryk Bośko, Leśnictwo
2. Wiceprzewodniczący URSS - Patrycja Bośko, Leśnictwo
3. Sekretarz URSS - Dorota Rutecka, Leśnictwo
4. Członek URSS - Wioletta Grobelna, Leśnictwo
5. Członek URSS - Daniel Zbilski, Leśnictwo
6. Członek URSS - Wiesław Menard, Architektura Krajobrazu

Osoby oddelegowane do pełnienia funkcji senatora w Senacie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

1. Patrycja Bośko
2. Daniel Zbilski
3. Patryk Bośko

Skład Komisji Stypendialnej z delegacji URSS

1. Daniel Zbilski
2. Patryk Bośko
3. Patrycja Bośko

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej

1. Leszek Kaczyński
2. Sylwia Dembek

Skład Komisji Dyscyplinarnej

1. Adam Podczaszyński
2. Jacek Szczotka

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej

1. Wioletta Grobelna
2. Dorota Rutecka