Praktyki studenckie

 

Architektura krajobrazu

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 

Inżynieria środowiska

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 

 
Leśnictwo

  
 
 

Wyszukiwarka ofert zgłoszonych w powiatowych urzędach pracy oraz ofert pracy za granicą - EURES.