Praktyki studenckie

 

Architektura krajobrazu

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 

Inżynieria środowiska

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 

 
Leśnictwo

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
  
 
 
============================================================================================
 
 
Leśnictwo (II stopień)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 

1. Procedura odbywania praktyk zawodowych na kierunku Leśnictwo
2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo
3. Ramowy program praktyk

4. Dziennik praktyk
5. Zasady zwalniania z praktyk dla kierunku Leśnictwo
6. Procedura zwolnienia ze studenckich praktyk zawodowych
7. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia (wniosek o zwolnienie ze studenckich praktyk zawodowych)
8. Procedura przesunięcia terminu praktyk
9. Podanie o przesunięcie terminu praktyk

 Aktualne oferty pracy:

Wyszukiwarka ofert zgłoszonych w powiatowych urzędach pracy oraz ofert pracy za granicą - EURES.