Praktyki studenckie

 

Architektura krajobrazu

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 

Inżynieria środowiska (profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 
 

 
 

 
Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
  
 
 
============================================================================================
 
 
Leśnictwo (II stopień profil praktyczny)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 

1. Procedura odbywania praktyk zawodowych na kierunku Leśnictwo II stopień
2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo II stopień
3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień
 
4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień 
5. Zasady zaliczania efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
6. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej

 Aktualne oferty pracy:

Wyszukiwarka ofert zgłoszonych w powiatowych urzędach pracy oraz ofert pracy za granicą - EURES.