Historia

Uczelnia swą działalność rozpoczęła w 2003 roku, wówczas to po raz pierwszy w dziejach powiatu tucholskiego rozpoczął się proces kształcenia na poziomie wyższym.

W roku akademickim:
   2003/2004 uruchomiono kierunek Inżynieria Środowiska.
                    7- semestralne studia inżynierskie.
   2005/2006 uruchomiono kierunek Leśnictwo
                    8- semestralne studia inżynierskie.
   2006/2007 uruchomiono kierunek Architektura Krajobrazu.
                    7- semestralne studia inżynierskie.

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Polsce, kształcącą na kierunku Leśnictwo, gdzie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym kształci się ok. 800 studentów. Tak ogromne zainteresowanie pogłębianiem wiedzy wynika z położenia uczelni na terenie Borów Tucholskich oraz z funkcjonowania w Tucholi Zespołu Szkół Leśnych oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Zatem Uczelnia jest naturalnym kierunkiem kontynuowania nauki na studiach wyższych.