Kadra dydaktyczna

 

Architektura Krajobrazu
WykładowcaPrzedmioty
mgr R. Bocianiak Statystyka matematyczna, Matematyka
dr inż. W. Cyzman Szata roślinna
prof. dr hab. inż. E. Dulcet Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
dr inż. arch. B. Jaszczuk-Skolimowska Podstawy urbanistyki, Planowanie przestrzenne, Projektowanie zagospodarowania rekreacyjnego
dr W. Kacprzyk Krajoznawstwo, Projektowanie obiektów architektury krajobrazu
prof. dr hab. inż. B. Kamiński Ochrona środowiska przyrodniczego, Kształtowanie lasów i zadrzewień w krajobrazie, Inżynieria środowiska
mgr A. Kannenberg Biologia roślin, Szata roślinna, Ochrona środowiska
dr K. Kannenberg Ekonomia, Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy marketingu
prof. art. mal. P. Klugowski Rysunek odręczny, Historia sztuki i architektury, Seminarium dyplomowe
prof. dr hab. J. Kopcewicz Biologia roślin, Ekofilozofia
mgr J. Kowalik Technologia informacyjna
dr M. Kunz Fizjografia
prof. dr hab. J. Kwiecień Geodezja
dr inż. J. Lorkowski Budownictwo
dr inż. P. Marciniak Ergonomia
mgr A. Matuszczak Nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania danych
prof. dr hab. inż. Z. Miatkowski Ekologia
dr D. Nowicka Matematyka
dr B. Orlewski Prawo dla architektów krajobrazu
dr inż. arch. kraj. K. Pałubska Budowa i rewaloryzacja obiektów architektury krajobrazu, Historia sztuki ogrodowej, Projektowanie ogrodów i terenów zieleni, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Ochrona i rekultywacja krajobrazu, Proekologiczne kształtowanie krajobrazu otwartego, Seminarium dyplomowe
dr L. Rutkowski Rośliny ozdobne
dr inż. B. Schreiber Ochrona własności intelektualnej
mgr inż. G. Schreiber Materiałoznawstwo, Geometria wykreślna i grafika inżynierska
dr inż. A. Sienkiewicz Gleboznawstwo z geologią
dr inż. arch. M. Sieroszewska Zasady projektowania krajobrazu, Projektowanie obiektów architektury krajobrazu, Seminarium dyplomowe, Budowa i rewaloryzacja obiektów architektury krajobrazu, Proseminarium, Nowe elementy zagospodarowania na terenach wiejskich i małych miastach
dr inż. S. Sikora Zwierzęta w parkach i ogrodach
dr inż. J. Sztubecki Geodezja
dr hab. W. Torzewski Etyka
mgr T. Zwiefka, K. Jędrzejewski Nauka o kulturze języka
mgr K. Flis Zaawansowana technologia informacyjna

 

 

Inżynieria środowiska
WykładowcaPrzedmioty
dr A. Chmarzyński Chemia
dr inż. Derecka Inżynieria elektryczna
dr inż. A. Frydryszczak Pompy i układy pompowe, Sieci i instalacje gazowe, Seminarium dyplomowe
dr Ł. Górski Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Gospodarka odpadami
dr inż. arch. B. Jaszczuk-Skolimowska Urbanistyka i planowanie przestrzenne
dr K. Kannenberg Ekonomia, Podstawy przedsiębiorczości, Podstawy marketingu
mgr J. Kowalik Technologia informacyjna, Informatyka i projektowanie
prof. dr hab. inż. P. Kowalik Hydrologia i melioracje leśne, Seminarium dyplomowe
prof. dr hab. inż. J. Kwiecień Geodezja, Systemy informacji przestrzennej
mgr inż. A. Lipiński Geodezja
dr inż. J. Lorkowski Budownictwo, Mechanika budowli, Mechanika i wytrzymałość materiałów
mgr A. Matuszczak Nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania danych
prof. dr hab. inż. Z. Miatkowski Hydrologia inżynierska
mgr inż. M. Mosiądz-Śmigiel Technologia i organizacja budowy
dr D. Nowicka Matematyka
dr hab. inż. A. Olchawa Mechanika gruntów i geotechnika
dr inż. B. Schreiber Ochrona własności intelektualnej
dr inż. G. Schreiber Materiałoznawstwo
mgr T. Sobczak Fizyka
dr hab. W. Torzewski Etyka
dr inż. G. Totczyk Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Sieci i centrale cieplne, Seminarium dyplomowe
dr inż. B. Zastempowski Mechanika płynów, Termodynamika techniczna
prof. dr hab. A. Żuchowski Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
dr W. Cyzman Biologia i ekologia, Ochrona środowiska
mgr A. Kannenberg Ochrona środowiska
dr hab. M. Kejna Meteorologia i klimatologia
mgr W. Kierzkowski Instalacje specjalne
dr inż. P. Marciniak Ergonomia
dr inż. A. Tuszyńska Technologia wody i ścieków
dr inż. A. Wargin Wentylacja i klimatyzacja, Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, Proseminarium
dr inż. Zastempowski Mechanika płynów
mgr T. Zwiefka, K. Jędrzejewski Nauka o kulturze języka
mgr K. Flis Zaawansowana technologia informacyjna

 

 

Leśnictwo
WykładowcaPrzedmioty
dr inż. M. Baran Hodowla lasu - technika hodowli lasu, Odnowienie i pielęgnacja lasu, Technika hodowli lasu
mgr R. Bocianiak Matematyka, Statystyka matematyczna
mgr inż. M. Brunka Uboczne użytkowanie lasu, Użytkowanie zasobów leśnych, Ochrona lasu, Procesy pozyskiwania drewna, Technologie przerobu drewna
dr A. Chmarzyński Chemia
dr inż. R. Cieślak Entomologia leśna, Fitopatologia leśna z mikrobiologią, Chronione owady w leśnictwie
dr inż. W. Cyzman Botanika leśna, Ekologia z sozologią, Rozpoznawanie i metody ochrony siedlisk i gatunków
mgr K. Flis Zaawansowana technologia informacyjna
mgr K. Frydel Hydrologia i melioracje leśne, Inżynieria leśna
prof. dr hab. inż. B. Kamiński Ochrona lasu, Ochrona przyrody, Inżynieria leśna, Współczesne aspekty ochrony przyrody w lasach, Seminarium dyplomowe
dr K. Kannenberg Ekonomia, Komunikacja interpersonalna
mgr A. Kannenberg Botanika leśna, Ekologia z sozologią
mgr K. Kannenberg Biologia roślin, Genetyka drzew leśnych, Ekologia z sozologią, Genetyka roślin, Botanika leśna, Fizjologia roślin drzewiastych
mgr J. Kowalik Technologia informacyjna
mgr inż. M. Kuliński SILP
prof. dr hab. inż. J. Kwiecień Geodezja, Fotogrametria i systemy informacji przestrzennej
st. bryg. T. Leszczyński Ochrona przeciwpożarowa lasów
mgr inż. A. Lipiński Geodezja
dr inż. P. Marciniak Ochrona lasu, Procesy pozyskiwania drewna, Technologie przerobu drewna, Nowoczesne technologie i technika leśna, Ergonomia, Rynek drzewny, Uboczne użytkowanie lasu, Użytkowanie zasobów leśnych
dr Z. Markuszewski Ekonomia
mgr A. Matuszczak Nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania danych
prof. dr hab. inż. Z. Miatkowski Hydrologia siedlisk leśnych
dr D. Nowicka Statystyka matematyczna, Matematyka
dr B. Orlewski Podstawy prawne funkcjonowania Lasów Państwowych
mgr inż. J. Pałubicki Hodowla lasu - selekcja i nasiennictwo, Hodowla lasu-szkółkarstwo leśne, Odnowienia i pielęgnacja lasu
prof. dr inż. Ladislav Paule Genetyka roślin
mgr M. Poturalska Chemia
dr inż. J. Remi Dendrometria, Urządzanie lasu, Nauka o produkcyjności lasu
prof. dr hab. Henryk Różański Nowoczesne technologie i technika leśna, Maszynoznawstwo leśne
dr inż. B. Schreiber Ochrona własności intelektualnej
dr inż. A. Sienkiewicz Gleboznawstwo z geologią, Siedliskoznawstwo leśne
dr inż. S. Sikora Zoologia leśna, Seminarium dyplomowe
mgr T. Sobczak Chemia, Fizyka
dr inż. J. Sztubecki Geodezja, Fotogrametria i systemy informacji przestrzennej
dr inż. Piotr Tabaka Polityka leśna
mgr inż. A. Tomana SILP
mgr I. Wesołowski Maszynoznawstwo leśne
prof. dr hab. inż. W. Wesoły Hodowla lasu - selekcja i nasiennictwo, Genetyka drzew leśnych, Hodowla lasu - technika hodowli lasu, Leśnictwo a Natura 2000, Leśnictwo na świecie, Technika hodowli lasu, Hodowla lasu-szkółkarstwo leśne, Odnowienia i pielęgnacja lasu, Seminarium dyplomowe