Misja i wartości

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego

poprzez kształcenie w zawodach potrzebnych gospodarce

i prowadzenie działalności upowszechniającej dorobek naukowy

o charakterze aplikacyjnym

stosując zasady społecznej odpowiedzialności

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przyczynia się do rozwoju regionu i kraju poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, co w konsekwencji skutkuje otwarciem drogi do awansu społecznego i zawodowego jednostek, a także przygotowaniem proinnowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych kadr do aktywnego oraz pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.


Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach.

Wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią wykładowcy z renomowanych ośrodków naukowych w Polsce: Bydgoszczy, Gdańska, Poznania, Torunia i Warszawy. Dzięki tej kadrze studenci otrzymują najnowocześniejszą wiedzę z zakresu prowadzonych kierunków.