Zasady naboru

Podania przyjmuje i informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi


Dziekanat przyjmuje podania na studia w dniach:


Poniedziałek-Sobota

w godz. 8.00-16.00


ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
tel./fax 52 559 19 87
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.wszs.tuchola.pl

Rekrutacja 2015/16

 
1. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis świadectwa wydany przez szkołę),

- podanie o przyjęcie na studia (formularze podań można odbierać w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13 lub ze strony internetowej uczelni: podanie [pdf] - pobierz - podanie prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo),

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (do odbioru w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13 lub na stronie internetowej: orzeczenie [doc] - pobierz),

- kserokopię dowodu osobistego,

- cztery fotografie legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym (zdjęcie powinno ukazywać głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) wg poniższej specyfikacji:
 - format pliku JPG,
 - rozdzielczość 300 dpi,
 - wymiary 2 x 2,5cm (w pikselach: 237x296)
 - zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB
Plik ze zdjęciem prosimy dostarczyć na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru: np. jan_kowalski)

- oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej i wpisowego,

- osoby posiadające certyfikat FCE (lub wyższy) z j. angielskiego albo zdany egzamin państwowy z dowolnego języka składają kserokopię odpowiedniego dokumentu (oryginał przedstawiają do wglądu).

Wyżej wymienione dokumenty o przyjęcie na studia należy składać osobiście.


2. Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

3. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł na wszystkie kierunki.

4. Wpisowe wynosi 200,- zł na wszystkie kierunki

5. Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na konto WSZŚ w Tucholi:

Konto: Bank Millenium S.A. w Warszawie
nr 13116022020000000038802025


6. Czesne:

- dla kierunku Architektura Krajobrazu w wysokości:
2.100 zł
za semestr (płatne jednorazowo)
2.300 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych:
5 jednakowych rat po 460 zł)

- dla kierunku Inżynieria Środowiska w wysokości:
1.600 zł
za semestr (płatne jednorazowo)
1.900 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych:
5 jednakowych rat po 380 zł)

- dla kierunku Leśnictwo w wysokości:
1.800 zł
za semestr (płatne jednorazowo)
2.100 zł za semestr (płatne w ratach miesięcznych:
5 jednakowych rat po 420 zł)Rekrutacja internetowa:

Prosimy o wprowadzenie Państwa danych do systemu informatycznego uczelni- pod linkiem WIRTUALNY DZIEKANAT rejestrujemy się jako "Kandydat".
Szczegółowych informacji na temat Uczelni, studiów i rekrutacji udzielamy w Dziekanacie Uczelni, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola, tel./fax 52 559 19 87