Praktyki studenckie

Inżynieria środowiska (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Inżynieria środowiska
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Inżynieria środowiska
 3. Ramowy program praktyk
 4. Dziennik praktyk
 5. Zasady zaliczania efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
  

 
Inżynieria środowiska (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2017/2018)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Inżynieria środowiska
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Inżynieria środowiska
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Inżynieria środowiska
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Inżynieria środowiska
 5. Zasady zaliczania efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 


Inżynieria środowiska (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2019/2020, dotyczy miesięcznych praktyk po I roku studiów)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Inżynieria środowiska
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Inżynieria środowiska
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Inżynieria środowiska
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Inżynieria środowiska
 5. Zasady zaliczania efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 

 
Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 5. Zasady zaliczania efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 7. Sylabus
 
 
 
Leśnictwo (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2018/2019, dotyczy miesięcznych praktyk po I roku studiów)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 5. Zasady zaliczania efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 7. Sylabus
  

 
Leśnictwo (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2019/2020, dotyczy miesięcznych praktyk po I roku studiów)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 5. Zasady zaliczania efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
  

 
Leśnictwo (II stopień profil praktyczny)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 
 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych na kierunku Leśnictwo II stopień
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo II stopień
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień 
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień 
 5. Zasady zaliczania efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów uczenia się uzyskanych w pracy zawodowej
 7. Sylabus

 

 Aktualne oferty pracy:

Wyszukiwarka ofert zgłoszonych w powiatowych urzędach pracy oraz ofert pracy za granicą - EURES.