Baza dydaktyczna

Baza lokalowa i dydaktyczna

Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi mieści się w budynku piętrowym. W kondygnacji piwnicznej znajduje się sala do ćwiczeń z geodezji i fotogrametrii, magazyny zbiorów i sprzętu, szatnia, klub studencki oraz zaplecze techniczne. Na parterze  zlokalizowano salę wykładową, dwie pracownie komputerowe - projektowe, pracownię chemiczną, pracownię entomologii, pracownię hodowli lasu, gleboznawstwa leśnego, siedliskoznawstwa oraz urządzania lasu, dziekanat, pomieszczenia władz uczelni, Akademickiego Biura Karier, a także pokój wykładowców i biura pracowników administracyjnych. Na piętrze znajdują się: pracownia biologiczna, konferencyjna sala Senatu, dwie pracownie komputerowe, pracownia fizjologii roślin, pracownia projektowa, sala seminaryjna, pomieszczenia Centrum Eko-Innowacji, biuro projektu,  kwestura oraz sala egzaminów dyplomowych. Sale dydaktyczne oraz pracownie wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt.

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi funkcjonuje także na bazie dwóch szkół oraz w pełni zinformatyzowanej biblioteki. Szkoły są nowoczesne, dysponują bogatą bazą dydaktyczną stwarzającą dogodne warunki dla nauczania na poziomie wyższym. W skład budynku biblioteki wchodzą klimatyzowane sale wykładowa i audytoryjna - audiowizualna. Wszystkie kompleksy budynków zlokalizowane są blisko centrum miasta oraz w niewielkiej odległości od siebie.