Władze

 

dr Krzysztof Kannenberg

Rektor

 

 
 

 

dr Zdzisław Markuszewski

Dziekan

 

 

mgr Magdalena Sieradzka

 Kanclerz

 

 

Aleksandra Olszowy

Kwestor